ORIENTAČNÍ BĚH   

JAK TO VIDÍ BÉĎA

pár zpráv a názorů z Pardubic
so 10. 12. 19:17

NOVINKY ČSOS
10.12.2016
18:20 - Usnesení valné hromady ČSOS 2016
13:31 - Usnesení shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS (10. 12. 2016, Praha).
08.12.2016
00:40 - Byla spuštěna stránka World Orienteering Day k registrací akcí a pořadatelů Světového dne OB ve středu 24.5.2017.
04.12.2016
23:23 - Mapová rada vydala sdělení č. 5/2016.
16:47 - Pár fotek z vyhlášení Ankety ČSOS 2016 v Ústí nad Orlicí
03.12.2016
21:04 - Do síně slávy českého OB byli uvedeni Jiří Ticháček a Petr Weber.
21:04 - Anketa 2016 - OB: Vojtěch Král; LOB: Hana Hančíková; MTBO: Kryštof Bogar.
28.11.2016
08:39 - Zápis VV-ČSOS 7/2016
26.11.2016
19:24 - Prováděcí předpisy k registracím sekce OB v roce 2017.
19:22 - Sdělení sekce OB 20/2016.

OB v ČR
Sekce OB
- ORIS
- reprezentace OB
- dorost ČR
- hodnocení závodů
- postupy OB
- kalendář 2017
- kalendář 2018
- komise rozvoje OB
- mapy
- výsledky závodů
Sekce LOB
- repre LOB
- repre juniorů LOB
ČSOS
- časopis OB

OB ve VČ oblasti
Vč. oblast
- závody Vč. oblast
- kalendář 2017
- hodnocení závodů
- KS OB Pk

OB v Pardubicích
LPU
- program
- Silva o-camp
- Liga škol
- fotogalerie LPU
- info pro ml. žactvo
- info pro st. žactvo
- info pro dorost
- TSM, SCM
- SCD
XPU
Jana Knapová
Matěj Kamenický

OB ve světě
IOF
- IOF Eventor
WorldofO
SZOŠ

Další informace
o-news.cz
Sosnoviny
Jan Procházka
Jan Mrázek
Vojtěch Král
Michaela Omová
Miloš Nykodým
Jan Petržela

M ČR v OB 2016
16.4. noční (DOK)
7.5. sprint (LCE)
8.5. spr. št. (LCE)
25.-26.6. KT (PGP)
1.-2.10. klas (LPU)
8.10. štaf (BOR)
9.10. druž (BOR)

Žebříčky, ligy 16
Český pohár
Žebříček A
Žebříček B-Čechy
Žebříček B-Morava
Český pohár štafet
Česká liga klubů
Ranking
Český pohár veteránů
Vč. pohár
Vč. družstva
Vč. pohár žactvo jaro
Vč. pohár žactvo podz

Budou závody
18.12. Vánoční sprint
8.1. Sprint ZHL (LPU)

Závody za námi
4.12. Veranda (kros)
3.12. Sprint KUO
27.11. Klokan kros

Vícedenní 2016
Velikonoce (DKP)
Jarní trojúhel. (MLA)
Veteran cup (VAM)
Cena stř. Moravy (JPV)
Vysočina (CHT)
GP Silesia (AOP)
Šump. divočák (KSU)
Eduard 2016 (EKP)
Rumcaj.míle (SJC)
Česká Kanada (PGP)
Prázdniny (TUR)
Cena vých. Čech (PHK)
West cup (NEJ)

Mez. akce 2016
OB:
30.4.-2.5. SP (POL)
21.-28.5. ME (CZE)
30.6.-3.7. MED (POL)
9.-15.7. MSJ (SUI)
30.7.-4.8. AMS (HUN)
7.-13.8. MSV (EST)
20.-27.8. MS (SWE)
14.-16.10. SP (SUI)
LOB:
21.-24.1. SP,MSV (GER)
29.2.-5.3. ME,MSJ,MED (AUT)

Oddíly a oblasti
(***=vyplatí se podívat)
Praha***
DKP***
FSP
MKP
PGP**
SCP**
TAP*
EKP***
MFP
OLP
VSP**
ZBP*
Středočeská***
HCE***
KAM***
LBE***
RIC***
ROZ**
ZVO**
DKL**
DOR**
KPY***
PDY*
ROU
SLA**
Západočeská***
BSO***
LPM***
MLA***
NEJ*
KPM
KRL***
VPM***
Jihočeská***
KRE
KTA*
VCB*
OPI**
PCB**
CST
Ještědská**
BOR**
LDC***
JEN*
TUR**
TJN*
VLI***
CHA***
LIT
LTP***
PEN
STB***
TUV
Východočeská***
CHC***
HOR***
HOS
JIL*
PHK*
SHK***
SRK**
VAM*
VRL***
ZAM*
DOB**
LPU***
LTU***
KUO***
SJC***
STH*
SNA*
NPA***
TYN*
XPU
Vysočina**
CHT*
JHB*
PZR*
SJH*
CTB*
OSN***
SJI***
TTR**
Moravskoslez.***
BFM**
HAV*
SOP**
TRI**
KAR***
KRN**
MOV**
OOP***
Hanácká***
ASU***
KON*
OOL*
SSU**
ZLH*
AOP**
JPV**
KSU**
UOL**
STE***
Valašská***
HLV
KVS**
SKM**
LCE**
TZL***
VIC**
Jihomoravská***
ABM
BBM**
LBM***
PBM*
TBM***
ADA***
RBK*
UBM**
VBM*
ZBM***

A ještě navíc
AROB
ČAR
COH
Nadace OB

E-mail: Petr Klimpl

Počet přístupů
TOPlist


ČR: Svazová jednání na Strahově. Kalendář o-závodů na rok 2017.
Východní Čechy: ZHL po 3 kolech. Rozpis školení T3.
Pardubice: Proběhla členská schůze klubu. Vyšel Jantar. Soustředění dorostu v Šachově.
Svět: O-mapa celého Finska.

ČESKÁ REPUBLIKA
 • NEW! Po skončení VH ČSOS se sešel výkonný výbor ČSOS Za místopředsedy svazu zvolil Petra Klimpla, Ivana Matějů a Davida Aleše. Schválil podání kandidatur na všechny mezinárodní akce v letech 2018 až 2021, které už byly publikovány v posledním období.
 • NEW! Valná hromada Českého svazu orientačních sportů se sešla v sobotu odpoledne v Praze. 46 delegátů (jeden se nedostavil) zastupupovalo krajské svazy ČSOS a jednotlivé sekce (OB, LOB, MTBO, trail-O). Po formálních záležitostech se slova ujal předseda svazu Radan Kamenický se zprávou o činnosti svazu za rok 2016 a celé čtyřleté období, pár poznámek:
  - svaz má 12000 členů, jasná dominance členů sekce OB, velký růst počtu registrovaných členů;
  - disponibilní finanční prostředky se za poslední období zvedly;
  - hodnocení sportovních výsledků v jednotlivých o-disciplínách;
  - ocenění pořadatelského úspěchu na ME 2016 v Jeseníku, poděkování pořadatelům, zvláště Davidu Alešovi;
  - medializace a propagace orientačních sportů - máme rezervy, výsledky jednání se sportovní redakcí Českého rozhlasu;
  - stav webových stránek svazu;
  - ocenění prezentace OB na Olympijských parcích;
  - výsledky Ankety, kritika na chování účastníků;
  - velká aktivita v tvorbě map;
  - velmi dobře fungující informační systém ORIS, naopak není dokončen program na pořádání závodů;
  - práce s mládeží, činnost TSM;
  - činnost sekcí (počet členů, pořádání závodů);
  - ustavení krajských svazů ČSOS ve všech krajích;
  - činnost sekretariátu svazu - dobře odvedená práce = poděkování;
  - zvýšená aktivita v mezinárodní oblasti, účast členů svazu v orgánech IOF (Vystavěl, Klimplová, Exner, Dlabaja, Putik, Kosťová, Ludvík, Krtička).
  Sekretář svazu Jiří Šubrt podal informaci zprávu o hospodaření svazu k 30. 11. a předpoklad čerpání na konci roku 2016. Příjmy svazu jsou ve výši 24 mil. Kč, výdaje svazu pak jen o něco méně, výsledek hospodaření je tedy vyrovnaný, financování v roce 2016 bylo plynulé a téměř bezproblémové.
  Následovala zpráva kontrolní skupiny svazu, kterou přednesl Petr Hranička. Konstatoval, že kontrolou hospodaření problémy zjištěny problémy nebyly.
  Petr Klimpl podal stručnou informaci o výsledcích dopoledního jednání shromáždění sekce OB, podrobně se pak věnoval doporučením, které vyplynuly pro ČSOS z programové konference sekce OB "Kam dál v českém OB". Předseda sekce OB Přemek Škoda pak hodně podrobně informoval o výsledcích říjnového shromáždění sekce i o činnosti v lyžařském OB celkem. Milan Jirásek (předseda sekce Zbyněk Pospíšek se VH nezúčastnil) seznámil s děním v sekci MTBO včetně výsledků říjnového shromáždění sekce a záměru kandidovat na pořádání MS v roce 2020. Posledním vystoupením předsedy sekce byla informace Libora Forsta ze sekce trail-O, který tu informaci pojal jako přehled výsledků všech závodů (to kdyby dělala sekce OB...), seznámil s nově zvoleným pětičlenným vedením sekce.
  V diskuzi jako první vystoupil Petr Klimpl s kritikou chování řady účastníků před a v průběhu vyhlášení Ankety o nejlepší o-sportovce v letošním roce. Přemek Škoda seznámil delegáty s některými záměry, které měla sekce LOB na mezinárodním poli a které se neuskutečnily.
  Zajímavým bodem byly volby. Oficiálně oznámili svou kandidaturu na předsedu Českého svaz orientačních sportů Radan Kamenický (stávající předseda) a David Aleš, kteří přednesli krátké předvolební projevy. Radan Kamenický dostal 27 hlasů a byl zvolen staronovým předsedou ČSOS, David Aleš dostal 19 hlasů. Do výkonného výboru byli potvrzení předsedové sekcí OB (Petr Klimpl), LOB (Přemek Škoda) a MTBO (Zbyněk Pospíšek). Na členy výkonného výboru kandidovali Dušan Vystavěl, Ivan Matějů, Libor Zřídkaveselý, David Aleš a Jan Picek, po představení kandidátů se volilo tajně, všichni byli zvoleni Zřídkaveselý 38, Picek 43, Matějů 44, Vystavěl 39 a Aleš 40), výkonný výbor je tak nyní devítičlenný. VH poté schválila počet členů předsednictva ČSOS v počtu tři (předseda a dva místopředsedové, místopředsedy si zvolí na svém prvním jednání výkonný výbor ČSOS). Kontrolní skupina ČSOS byla zvolena aklamací ve složení Jana Zurynková, Petr Valášek a Adam Zitka.
  Libor Slezák napadnul proceduru stanovení počtu členů předsednictva, následně bylo hlasování opraveno a počet členů předsednictva byl stanoven na čtyři (předseda a 3 místopředsedové).
  Slova se opět ujal sekretář svazu Jiří Šubrt a předložil delegátům valné hromady rozpočet svazu na rok 2017. Rozpočet vychází ze známých (či kvalifikovaně odhadnutých) údajů v této chvíli. Rozpočet je připraven jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 22,5 mil. Kč. Největšími zdroji jsou dotace od MŠMT. Diskuze byla vedena k příspěvkům sekce o-trail, k navýšení prostředků pro krajské svazy. Rozpočet byl bezproblémově schválen v navrženém znění. Výkonný výbor může v souladu se stanovami ČSOS v průběhu roku v návaznosti na zdroje rozpočet upravit.
  Na závěr bylo zkompletováno usnesení letošní valné hromady, které se objeví na webu ČSOS.
 • NEW! Reprezentace OB má své první soustředění. Nově jmenované reprezentační družstvo se sešlo ve východních Čechách (Hroubovice) s realizačním týmem, vedle tréninků (ve čtvrtek noční v Nasavrkách, v pátek kompotech ve Skutči, odpoledne běžecká technika, v sobotu běžecké tréninky a v neděli sprint v Hroubovicích) byly připraveny i další aktivity, hlavně seznámení s plánem přípravy na letošní vrcholy reprezentace - červencové MS v Estonsku a WG v Polsku.
 • NEW! V Praze na Strahově jednalo shromáždění sekce OB. Po formálních záležitostech v úvodu jednání (přítomno bylo všech 35 delegátů zvolených v oblastech sekce OB) měl Petr Klimpl hodnocení činnosti sekce od minulého shromáždění sekce (a nejen od něho):
  * Na úvod bylo trochu statistiky: 196 klubů, 9970 registrovaných závodníků (rekord!!! – nárůst proti roku 2015 o více než 800 závodníků), zvyšuje počet dětí v OB (+ 600), 11 oblastí (velké rozdíly mezi oblastmi), 200 závodů oficiálních závodů jednotlivců, 16 závodů štafet (celkem startovalo 130597 závodníků - + 13000, na 34 závodech startovalo více než 1000 závodníků, rekordem je účast na jednom závodě 1844 lidí), další desítky náborových o-akcí, téměř 150 map pro OB, trenéři, rozhodčí, 219 článků na oficiální stránce sekce OB.
  * Spokojenost! Spokojenost? Občas seniorská či juniorská reprezentace přiveze nějakou medaili; dorost je na mezinárodní scéně úspěšný; roste nám členská základna, zvláště u mládeže; soutěže nám fungují; děláme náborové akce pro veřejnost; informovanost uvnitř svazu je velmi dobrá; jsme v televizi; umíme uspořádat i velké mezinárodní akce; máme relativně dost finančních prostředků; nehádáme, nemáme aféry.
  * Jiný pohled: Seniorská reprezentace je odtržena od reálného dění v českém OB, nespolupracuje s juniory, natož s kluby; dorost je úspěšný, ale přechod do juniorů a do dospělých nám jde velmi těžce; v dorostu se moc netrénuje (nejsou trenéři, chybí motivace mladých závodníků); problém metodické práce; s růstem členské základny se dostáváme do problémů se soutěžemi; neděláme „malé“ závody – spojování oblastních závodů, nejsou závody v době celostátních závodů (bafuňáři chtějí vše objezdit); nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých oblastech; občasné problémy s majiteli lesů i orgány státní správy; je dopad náborových akcí pro veřejnost takový, jaký si představujeme?; umíme se uplatnit ve sdělovacích prostředcích?; máme plán, jak nakládat s "dostatkem" financí?; máme zálohu bafiků, která by měla v nejbližší době nahradit stávající generaci ve vedení sekce (resp. ve vedení svazu)?; neustrnuli jsme v progresi řízení svazu (systém práce, rozhodování)?
  * Následovala kontrola plnění hlavních úkolů sekce, některé body nebyl splněny (vydat alespoň jeden metodický materiál, dokončit tvorbu nového programu pro pořádání závodů, vytvořit nové webové stránky reprezentace OB), valná většina však splněna byla.
  * Pak proběhlo krátké hodnocení činnosti jednotlivých komisí sekce ze strany předsedy sekce.
  * Co dál: Navázat na to dobré, co v sekci máme; nebát se zavádět nové věci, ale řádně připravené; dát příležitost mladým, především v komisích; připravit pro členy svazu i veřejnost širokou nabídku o-příležitostí (akce souběžně na několika místech); podporovat rozvoj OB ve všech regionech (JČ, ale nyní i Morava); efektivně využívat finanční prostředky (většinou stojíme na práci dobrovolníků, pokud někoho platit, tak vyváženě s ostatními); být viděn na veřejnosti – mezinárodní závody, TV, rozhlas (marketing svazu).
  * V závěru poděkoval všem, kteří mu pomáhali v řízení sekce nejen v době od minulého shromáždění sekce, ale i v minulosti: "Vážím si vaší práce a věřím, že budete i nadále pracovat pro rozvoj českého OB."
  Pak představili práci svých komisí předsedové jednotlivých komisí (komise reprezentace Zdeněk Zuzánek, komise talentované mládeže Libor Slezák, soutěžní komise Petr Klimpl - nejdůležitější věci najdete zde, metodická komise a komise rozvoje OB Kristýna Skyvová - ta měla velmi dlouhou prezentaci, třeba se připravuje nový portál "Začít orienťák", který připravuje Adam Chromý).
  Na programu byly i volby na 4-leté období. Kandidátů se moc nesešlo - v podstatě zájem měli pouze členové současného vedení sekce OB. Předsedou byl zvolen Petr Klimpl (volilo ho 32 delegátů), do vedení sekce byli dále zvoleni Libor Slezák, Zdeněk Zuzánek, Daniel Wolf a Jan Netuka (volilo se aklamací najednou - pro bylo 33 delegátů). Nově zvolené vedení sekce jmenuje na jedné ze svých prvních schůzí předsedy jednotlivých komisí a na jejich návrh pak i členy těchto komisí.
  Následně byly jednomyslně zvoleni delegáti na valnou hromadu ČSOS.
  V diskuzi se Jan Netuka ptal na stav nového programu pro pořádání závodů; Jiří Zelinka hovořil o pořádání menších závodů v oblastech (v rozpočtu svazu mít finanční prostředky na příspěvek na tvorbu mapy); Michal Žejdlík hovořil o způsobu výpočtu oblastních žebříčků s dopadem na zisk licencí, o obdobném problému hovořil i Zdeněk Kopecký (včetně výpočtu oblastních žebříčků v IS ORIS); Ivan Matějů hovořil o dobrých výsledků sekce OB v uplynulém období, dále upozornil na nutnost jednat s MŽp a s Lesy ČR na prodloužení smluv, poděkoval za organizaci prezentací na Olympijských parcích, spolupráce s Českou televizí na rok 2017 (připravují se dva přímé přenosy z domácích závodů i reportáže ze všech M ČR); Petr Valášek hovořil o problému pořádání plánovaného závodu, který se objevil ze strany mysliveckého sdružení.
  V závěru bylo jednomyslně schváleno usnesení ze shromáždění sekce OB.
 • NEW! Kalendář o-závodů na rok 2017. Kalendář hlavních závodů sekce OB na rok 2017 je znám již delší dobu, najdete ho v zde (a závody jsou již zadané v IS ORIS).
  Na počátku měsíce prosince pravidelně probíhá sestavení kalendáře dalších závodů zařazených do oficiálního kalendáře sekce OB na následující rok. Oblasti nahlásily své závody soutěžní komisi, stejně tak potvrdili pořádání svých závodů i pořadatelé vícedenních závodů. Na základě těchto podkladů vznikla první verze oficiálního o-kalendáře na rok 2017 - najdete tady. V tuto chvíli probíhá kontrola a případné doplnění, a po upřesnění budou zadány všechny oficiální závody sekce OB do konce roku do informačního systému ORIS.
  Pár zajímavostí:
  - Nahlášeno bylo 185 závodů jednotlivců a 13 závodů štafet (to je dost pokles proti roku 2016; zvláště na Moravě, kde některé oblasti mají hodně málo oblastních závodů, které pořádají jejich kluby, dost závodů se tam dělá pro více oblastí).
  - Nejvíce oblastních závodů je v Západočeské oblasti.
  - Méně je letos i vícedenních závodů (dokonce na jeden víkend není nahlášen žádný závod).
  NEW! Reprezentace v lyžařské OB (seniorská i mládežnická) je na soustředění ve Švédsku.
 • NEW! Na Mísečkách pořádá sekce LOB týdenní kurz lyžování a LOB pro děti ve věku 10-15 let.
 • Nejlepším o-běžcem roku 2016 je Vojta Král Slavnostní vyhlášení Ankety o nejlepšího o-běžce proběhlo v sobotu večer v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Více než třicetičlenná skupina odborníků ocenila především 6. místo Vojty na MS ve sprintu, jeho podíl i na štafetových úspěších jak klasických štafet, tak i sprintových štafet na MS i ME, hlavně na bronzu štafety mužů na ME v Jeseníku. Na druhém místě skončila Denisa Kosová, která jen těsně porazila Jana Šedivého (4. Miloš Nykodým, 5. Jan Petržela). Mezi juniory byl oceněn jako nejlepší Matouš Fürst (pátý na MSJ na klasice), druhá skončila Anna Štičková a třetí Barbora Chaloupská. Nejlepším dorostencem byl vyhodnocen Daniel Vandas především za vítězství na ME dorostu na klasice. Současně byli vyhlášeni i nejlepší závodníci v LOB (Hana Hančíková) a MTBO (Kryštof Bogar). Do síně slávy českého OB byli uvedeni Jiří Ticháček a Petr Weber. Tichus za své závodnické, trenérské i bafuňářské výsledky (kdo si nepamatuje, tak připomínám, že byl posledním federálním předsedou svazu OB). Petr pak hlavně za své trenérské úspěchy, ale i za metodické a organizační věci jak v královehradeckém OB, tak v českém OB. Velmi dojemným zážitkem bylo rozloučení Dany Šafka Brožkové s reprezentačním kariérou, aplaudoval ji ve stoje celý sál (bohužel to byl jediný okamžik, kdy se účastníci dokázali utišit, jinak je vyhlašování bohužel moc nezajímalo). Po vyhlášení ankety připravili pořadatelé ze KOB Ústí nad Orlicí společenský večer O-gala.
 • Orientační běh se po letech vrací alespoň částečně pod křídla armády. Po několika měsících jednání se podařilo navázat spolupráci české reprezentace s armádním střediskem Dukla. Tedy návrat cca po 13 letech pod křídla armádního sportu. Vrcholoví orientační běžci byli v minulosti v armádě zabezpečování v době základní vojenské služby, o-běžci sloužili v Dobrušce, v Jičíně, v Pardubicích, v Praze a v závěru pak především v Liberci (tam byla velmi silná sestava, třeba Tomáš Prokeš, Rudolf Ropek, Libor Zřídkaveselý, Michal Jedlička, Radek Novotný a někteří další). Vojáci se pravidelně a úspěšně zúčastňovali vojenských MS (CISM), z kterých vozili i medaile. O orientační běh v armádě přestal být zájem po zrušení základní vojenské služby. A také z důvodu, že OB není olympijským sportem. V rámci úsporných opatření v armádním sportu se armádní střediska vrcholového sportu zaměřila i v oddíle různé na ty, kteří měli šance přivézt olympijské medaile. A to o-běžci nebyli. V průběhu letošního Mistrovství Evropy v Jeseníku proběhla jednání s vrcholným představiteli českého sportu, jejichž výsledkem byl příslib možného návratu orientačních běžců pod křídla české armády. Následovalo několik jednání (a ta nebyla jednoduchá). Závěr je alespoň trochu potěšující - o-běžci budou v armádě částečně zabezpečeni. Výsledky jednání shrnuje reprezentační trenér Radek Novotný - čtěte tady.
 • Seznam závodníků zařazených do TSM na rok 2017 najdete tady.
 • Tradiční metodický seminář trenérů a rozhodčích proběhl na konci týdne ve Šternberku. Program, který připravili pořadatelé pod vedením metodika svazu Kristýny Skyvové, byl hodně bohatý.
 • V pátek v podvečer se ve Šternberku sešla soutěžní komise sekce OB na svém tradičním podzimním jednání, které bylo posledním v tomto volebním období (nově zvolené vedení sekce OB bude rekonstruovat všechny své komise). A co bylo projednáno:
  - Seznámení s náměty na úpravy soutěží z programové konference sekce OB „Kam dál v českém OB?“.
  - Hodnocení sezóny 2016 (úroveň jednotlivých závodů byla na dobré úrovni; v žádném závodě soutěží sekce OB ke zrušení kategorie nedošlo; poděkování pořadatelům závodů; soutěže řízené SK proběhly naprosto bez závad a připomínek).
  - Schváleny principy soutěžního řádu M ČR ve sprintu (dvoukolový sprint pouze pro kategorie D21 a H21, jednokolový sprint pro dorostenecké a juniorské kategorie, jednokolová veteraniáda po semifinále, principy práva startu v D21 a H21 stejné jako na M ČR na klasické a krátké trati; principy práva startu v dorosteneckých a juniorských kategoriích stejné jako v roce 2016).
  - Úpravy soutěží na rok 2017 (regulace startu cizích státních příslušníků na M ČR; snížení počtu závodů započítávaných do Rankingu na 8, rozdělení ŽB od roku 2018 do 3 regionů (1x Morava, 2x Čechy), pořadí úseků na MČR sprintových štafet (D – H – H – D), opětovné rozdělení závodů zařazených do ČPŠ na kategorie A, B, C; a další drobné úpravy).
  - Projednáno zajištění soutěžní sezóny 2017 (změna místo a pořadatele některých závodů, principy prováděcích předpisů na rok 2017, sestavení kalendáře na rok 2017 - kalendář je tady).
  - Vyhodnocení 1. kola výběrového řízení na rok 2018 (přidělena zhruba polovina závodů, další přesunuty do 1A. kola výběrového řízení, které bylo vypsáno - kalendář 2018 je zde).
  - Další věci byly projednány v různém.
  Vše najdete v zápis z jednání soutěžní komise sekce OB.
 • V pátek pozdě večer (po dlouhém jednání soutěžní komise) jednalo ve Šternberku vedení sekce OB. Po aktuálních informacích a kontrola úkolů se členové vedení sekce zabývali realizací závěrů z programové konference „Kam dál v českém OB?“. Dále byla projednána příprava shromáždění sekce OB 2016 (10. prosince v Praze), SK podala informace o průběhu sezóny 2016 a o přípravě soutěžní sezóny 2017 a o výběrovém řízení na pořadatele závodů sekce OB v roce 2018. Následně byla projednána práce s talentovanou mládeží v roce 2016 a bylo schváleno rozdělení talentů do TSM pro rok 2017 (tam byla dost dlouhá diskuze). Poté byla zhodnocena reprezentační sezóna 2016 a projednán plán přípravy seniorské reprezentace na rok 2017 (také zde se dost diskutovalo). V závěru byly schváleny prováděcí předpisy k registracím sekce OB pro závodní sezónu 2017 a v závěru byl bod různé. Zápis z jednání vedení sekce OB je tady.
 • Tréninková centra mládeže mají před sebou další rok činnosti. Tréninkové středisko mládeže sdružuje jednotlivé talenty (15-20 let) všech klubů ve spádové oblasti. Důležitým principem fungování TSM je pokrytí všech klubů po celé ČR. Jeho základním úkolem je nadstavbová příprava nad klubovými aktivitami, dále sledování výkonnosti všech závodníků, spolupráce s osobními trenéry a zajištění přípravy těm členům, jež nemají v klubu přístup k trenérskému vedení. Na začátku procesu je vstupní testování všech závodníků, které definuje členskou základnu TSM. Tu tvoří talentovaní závodníci, kteří splní určená kritéria při vstupním testování. Celkové hodnocení práce TSM a zásady práce pro příští rok se projednaly na semináři ve Šternberku.
  V září a říjnu proběhly srovnávací testy mládeže. Výsledky testů (dráha – mapa – pozornost – O-400 m) se započetly k výsledkům v lesních i sprintových závodech. Po vyhodnocení testů byli do TSM zařazeni závodníci, kteří v celkovém hodnocení překročili hranici 250 bodů (další pak jsou navrženi do TSM za výborné výsledky v samotného testovacího programu), celkem kritéria pro zařazení do TSM splnilo 108 mladých závodníků. Následně jednotlivá TSM předložila žádosti o divoké karty, nakonec jich bylo uděleno 10. Na základě toho schválila komise talentované mládeže zařazení do TSM na rok 2017 celkem 118 závodníků, členové TSM jsou rozděleni do výkonnostních dvou skupin, ve skupině A je 54 závodníků a ve skupině B 64 závodníků. Proti loňskému roku došlo ke snížení počtu talentů zařazených do TSM, byla preferována kvalita nad kvantitou. V roce 2017 bude stejně jako doposud působit v České republice celkem 9 TSM. Činnost tréninkových středisek mládeže je financována jednak ze státního příspěvku na mládež resp. z prostředků Českého olympijského výboru.

VÝCHODNÍ ČECHY
 • NEW! Zimní hradubická liga má za sebou tři kola. V čele je obhájkyně vítězství Marta Fenclová před Vojtěchem Králem a Táňou Metelkovou (4. Kosová, 5. Štancl, 6. Losman, 7. Křivda, 8. Zvěřinová, 9. Filip, Vandas a Kubát). Průběžné výsledky najdete tady.
 • Malá cena Velké Verandy, lesní kros zařazený do Zimní hradubické ligy, měl v neděli na pořadu 24. ročník. Pořadatelé z KOB Choceň přivítali na startu necelé čtyři stovky závodníků. Trať závodu (4 300 m po lesních cestách a pěšinách a také 400 m po asfaltu) má dost kopcovitý profil, převýšení je 200 metrů. Běželo se na suché trati, za mírného mrazu, trať byla dost tvrdá a tak i dost rychlá. Na startu se stejně jako v minulých letech sešla velmi kvalitní konkurence atletů, s kterými drželi krok i o-běžci. V mužích obhájil loňské vítězství pardubický vytrvalec Jan Janů, který po skvělém výkonu překonal svůj vlastní traťový rekord o 5 sekund a jako první se dostal pod magickou hranici 15 minut. Na druhém místě doběhl Vojtěch Král (SSU), který za vítězem zaostal 28 sekund, na dalších dvou místech doběhli další pardubičtí vytrvalci Jiří Šacl a Pavel Hladík, pátý nejlepší čas zaběhl Pavel Kubát (PHK), výborně zaběhli i dorostenci Tomáš Křivda (CHC) a Vojtěch Sýkora (LCE), kteří v absolutním pořadí obsadili 6. a 7. místo. Z dalších o-běžců skončil Jiří Bouchal (VPM) na 9. místě, desátý byl dorostenec Jan Gebrt (SHK), na 11. místě skončil Daniel Štancl (KUO), dvanáctý byl veterán David Hepner (SHK). V ženách vyhrál vytrvalkyně Hvězdy SKP Pardubice Lucie Maršánová, která zaostala jen 4 sekundy za traťovým rekordem Táni Metelkové. Na druhém místě doběhla Adéla Stránská (Iscarex Česká Třebová), třetí skončila Táňa Metelková (PHK), čtvrtá Marta Fenclová (LPU), pátá Kateřina Matrasová (CHT), za ní následovaly Petra Hančová (LPU), Denisa Kosová (PHK), Vendula Horčičková (LCE), Martina Zvěřinová (LPU) a Anna Kopecká (LPU. Web závodu s výsledky a mnoha statistikami najdete zde.
 • Druhým kolem pokračovala v sobotu Zimní hradubická liga. Za krásného slunečného počasí pořádal KOB Ústí nad Orlicí městský O´Gala sprint přímo v Ústí. Centrem byla ZŠ Komenského, běželo se na mapě O´GALA (1:4000) v síti ulic v centru města, v městské a sídlištní zástavbě a parku. A tratě byly moc hezké, orientačně zajímavé, opravdu to stálo za to. Startovalo skoro 150 závodníků. V elitně se sešla opravdu kvalitní konkurence. V mužích vyhrál letos náš nejlepší závodník Vojta Král (SSU), který za sebou nechal o 1:17 min. staršího dorostence Daniela Vandase (PHK), dalších 21 sekund zpět byl mladší dorostenec Sebastian Filipek (TRI), další měli už ztrátu větší. V ženách byla nejlepší Denisa Kosová (PHK), pardubická Marta Fenclová za ní zaostala 13 sekund, na třetím místě skončila dorostenka Barbora Chaloupská (PHK), jejíž ztráta na vítězku byla 61 sekund. Výsledky najdete na stránce závodu v IS ORIS.
 • NEW! Školení T3 v termínu 20. - 22. 1. 2017 v Libuni. V IS ORIS je rozpis a jsou tam otevřeny přihlášky.
 • Poslední listopadovou neděli začal další ročník Zimní hradubické ligy Klokan krosem (byl to 21. ročník tohoto lesního závodu). Tradičně se běželo od altánku na Dubince, tratě vedly po lesních cestách, ale i terénem, trať byla velmi dobře běhatelná (bez bláta), což se projevilo tím, že v několika kategoriích byl překonán traťový rekord. Za podzimního počasí (chladno, pod mrakem, občas zapršelo) se na startu sešlo skoro 250 závodníků. Ve velmi vyrovnaném závodě HE se o vítězství podělili stejným časem dva závodníci - traťový rekordman Petr Losman (PHK) po pomalejším začátku v závěru zrychloval a stáhl náskok v první části vedoucího Daniel Štancla (KUO). Jen 4 sekundy za nimi skončil Petr Remeš (SHK), čtvrtý byl další závodník SHK David Hepner, na pátém místě doběhl dorostenec Jan Rusin (LPU). V DE to byl tradičně souboj Marty Fenclové (LPU) a traťové rekordmanky Táni Metelkové (PHK), v cíli měla pardubická obhájkyně loňského vítězství náskok 9 sekund. Na třetím místě měly pardubické závodnice Šárka Kulhavá a Martina Zvěřinová stejný čas, na pátém místě skončila Iveta Šístková (LPU). Výsledky najdete zde.

PARDUBICE
 • NEW! O víkendu probíhá krátké úvodní soustředění TSM Pardubicko (i dalších dorostenců klubu). Soustředění je v Šachově, vedou ho Kipli a Vašek, na programu jsou mapové i běžecké tréninky, trocha teorie a také beseda s bývalou reprezentantkou a medailistkou z MS a MSJ Martinou Zvěřinovou.
 • NEW! Trio Petr Klimpl, Adam Zitka a Luboš Macháček se v sobotu zúčastnilo o-sněmování na Strahově, dopoledne tam bylo shromáždění sekce OB, odpoledne pak valná hromada ČSOS. Petr Klimpl byl opět zvolen předsedou sekce orientačního běhu a členem předsednictva sekce OB, Adam Zitka se stal členem kontrolní skupiny ČSOS.
 • NEW! V jídelně Gymnázia Pardubice se sešla v pátek v podvečer členská schůze OK Lokomotiva Pardubice. Po formálních záležitostech přednesl předseda klubu Petr Klimpl zprávu o činnosti klubu za rok 2016 a o hospodaření a majetku klubu v roce 2016 a o hlavních směrech činnosti klubu a rozpočtu na rok 2017. Poté následovalo vyhlášení nejlepších sportovců a trenérů klubu za rok 2016. Podstatným bodem byly volby na následující dvouleté období, předsedou byl opět zvolen Petr Klimpl, členy výboru Karel Haas, Jan Kaplan, Ladislava Víchová, Adam Zitka a Petr Fiala.
 • NEW! Na členské schůzi byli vyhlášení nejlepší sportovci LPU 2016. Nejlepší závodnicí byla vyhlášena Jana Knapová. V dalších kategoriích byli nejlepší - Tomáš Kubelka (muži), Petra Hančová (junior/ka), Anna Kopecká (starší dorostenky), Jonáš Fencl (starší dorostenci), Jana Peterová (mladší dorostenky), Ondřej Volák (mladší dorostenci), Kateřina Koberová (starší žákyně), Ondřej Macek (starší žáci), Markéta Mrskočová (mladší žákyně), Filip Haas (mladší žáci), Klára Haasová (nejmladší žákyně), Adam Štichhauer (nejmladší žáci), Jiřina Novotná (veteránky) a Václav Farář (veteráni). Oceněni byli i trenéři Pavla Švíglerová, Ladislava Víchová, Michal Kober a Jan Kaplan. Cena byla připravena i pro vítězku klubového žebříčku Petru Hančovou.
 • NEW! Byla vydána Ročenka OK Lokomotiva Pardubice 2016. Na obálce je fotka starší dorostenky Anny Kopecké. V ročence jsou zachyceny všechny podstatné události v činnosti klubu v uplynulém roce, jsou tam nejlepší výsledky roku 2016, jsou zde vyhodnoceni nejlepší závodníci klubu, je tam kompletní klubový žebříček 2016 i výsledkový servis. V závěrečné části pak je i kalendář a plán činnosti na nadcházející rok 2017. Ročenku připravili Jan Fukátko, Laďka Víchová a Petr Klimpl. Distribuována byla na členské schůzi klubu, nyní je k dostání u Klimplů.
 • NEW! Bylo vydáno prosincové číslo Jantaru. Je hodně útlé, o-sezóna skončila, závody se v listopadu a na začátku prosince neběhaly. Akcí ale bylo dost. Jednou z nich byl klubový závěr sezóny v Daňkovicích (na fotce na titulní stránce část vítězného družstva). V tomto čísle najdete i výsledky úvodních závodů nových ročníků ZHL a PZP. A jako tradičně pravidelné rubriky (Znáte ho?, Pět otázek pro...), program a střípky. Odkaz na obsah je zde.
 • Neděle patřila Malé ceně Velké Verandy v Chocni (lesní kros na 4300 m), na startu byl tradičně i dost velký počet pardubických závodníků, na startu jich bylo přes 40. V ženách si tradičně velmi dobře vedla Marta, která doběhla čtvrtá (ve svém druhém nejlepším čase na tomto krosu), pěkným šestým místem překvapila Petra, Martina doběhla devátá. V mužích byli z LPU nejlepší Zvíře a LuHo na 17. a 18. příčce. V dorostenkách velmi dobře zaběhla Anička, která skončila druhá, Janča byla osmá. Mezi dorostenci patřila Honzovi pátá příčka, Martin doběhl sedmý. V žákyních letos doběhla loňská vítězka Kačka na 6. místě. Velmi dobře si vedl v žácích Fíla, obsadil druhou příčku. Ve veteránech se na stupně vítězů dostali Juračkovi (Vojta druhý v nejstarších veteránech, Jana třetí v nejstarších veteránkách) a Vašek F. (třetí v nejstarších veteránech).
 • V sobotu zamířila čtyřicítka pardubických závodníků (především žactva) do Ústí nad Orlicí, kde se běžel městský sprint zařazeny do ZHL. Tratě byly vedeny v centru Ústí nad Orlicí a byly velmi pěkně postaveny. A když bylo krásné slunečné počasí, tak to byl pěkný den strávený s orientačním během. V dámské elitě skončila Marta jen těsně druhá, Ivča skončila desátá. V pánské elitě (ta byla velmi silně obsazená) doběhl Tom na 9. místě. V D patří Pavle čtvrtá příčka, v H velmi dobře zaběhli Adam Lehár a Kamil, kteří obsadili 2. a 3. místo (9. Fíla, 10. Vašek). V DK jasně vyhrála Katka Štichhauerová, za ní se srovnaly Bára, Klára, Ema a Karda, v HK byl druhý Béďa (5. Adam).
 • Při LPU bude v roce 2017 působit opět Tréninkové centrum mládeže. Do našeho TSM jsou zařazeni závodníci z Pardubicka a Vysočiny, celkem je tam 21 závodníků (16 ve skupině A a 5 ve skupině B). Z LPU jsou v TSM Jonáš Fencl, Ondřej Volák, Jan Rusin, Martin Roudný, Ondřej Macek, Jana Peterová, Anna Kopecká (A), Ondřej Pipek a Václav Roudný (B). Vedoucí TSM je Zuzana Klimplová, vedoucím trenérem Jan Kaplan.
 • Klokan kros - první závod ZHL - se běžel v neděli na Novém Hradci Králové. Na startu bylo skoro 50 závodníků LPU, kteří si vedli docela dobře. V dámské elitě (7,5 km) obhájila Marta Loňské vítězství, Šárka a Martina se podělily stejným časem o třetí místo, Iveta byla pátá a Anička sedmá. V HE (11,0 km) obsadil Honza Rusin pátou příčku, o místo za ním skončil loňský vítěz Olda. Na trati H (7,5 km) byl Zvíře pátý, v HK (5,0 km) doběhl Bert druhý a Fíla šestý, v DK (3.5 km) skončila Johana čtvrtá, Renča sedmá a Klárka osmá, v HN (3.5 km) byl Danda druhý a Jáchym devátý a mezi nejmenšími dětmi (trať necelý jeden km) skončil Adam druhý, Karda byla sedmá.

SVĚT
 • NEW! Stojí to za to! Podívejte se zde. Je to orienťácká mapa MapAnt celého Finska (až na pár oblastí, které ještě nebyly skenovány). Mapa byla automaticky vygenerována z veřejně dostupných údajů - laserového skenování a topografických map z National Land Survey of Finland. Mapa obsahuje téměř všechny věci vyskytující se na mapách pro orientační běh. Vrstevnice jsou po 2,5 m, je tam otevřená krajina a i lesy (vše bylo extrahováno z laserového skenování dat získaných v letech 2008 až 2016, vegetace dříve skenovaných oblastí se už trochu mohla změnit, navíc některé oblasti byly naskenovány v letním období, což má vliv na mapování vegetace). Další věci - soukromé pozemky, pole, domy, silnice, cesty, železnice, rybníky, potoky, bažiny, útesy - byly získány z topografických map v měřítku 1:10000. Řada věcí tam pochopitelně není - kameny, ploty, jámy, prohlubně, malé bažiny a další drobné objekty. Ale je to krásná věc, využitelná pro o-běžce k celé řadě aktivit (i když na vlastní orienťák se musí ty chybějící věci dodělat). Autory jsou Jarkko Ryyppö, Joakim Svensk a Mats Troeng, provedli to v software Karttapullautin za tři týdny (vygenerovat kilometr čtvereční trvá asi hodinu, proto to dělali souběžně na 100 počítačích).
 • NEW! Vyšlo další číslo občasníku IOF newsletter. Čtěte tady, je tam dost zajímavého.
 • V závodech IOF (MS, ME, SP, WRE) je v této chvílí zakázáno používat hodinky s GPS. Od ledna 2017 dojde ke změně - hodinky s GPS budou dovoleny, pokud nebudou zobrazovat mapu a nebudou používány pro navigační úkoly. Čtěte zde.